Harmonisatie individuele studietoeslag

Harmonisatie individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een financiële ondersteuning, vanuit de Participatiewet, voor studenten/leerlingen, die vanwege een medische beperking niet in staat zijn iets bij te verdienen.

Per 1 april is de regeling geharmoniseerd, zodat alle gemeenten dezelfde bedragen hanteren.
Tijdens onze workshops en opleidingen rond wet- en regelgeving kregen we nog diverse vragen over deze regeling. Zo impliceert de regeling, dat er ook een toeslag mogelijk is voor 15- en 16-jarigen.

Door Divosa is een mooie handreiking gemaakt, waarin de regeling volledig wordt toegelicht en uitgelegd en waar het antwoord op de meeste voorkomende vragen gegeven wordt.

En om maar vast een tipje van de sluier op te lichten:

  • als je werkt en daarmee inkomsten verdient, heb je geen recht op individuele studietoeslag
  • je moet daadwerkelijk studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren ontvangen (en niet alleen er recht op hebben)
  • er is formeel geen leeftijdsgrens, maar door de voorwaarden om studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren te ontvangen is er een indirecte leeftijdsgrens van 18 jaar

Je vindt de handreiking hier https://www.divosa.nl/handreiking-studietoeslag

Geef een reactie