Omschrijving:

Dat er inmiddels sprake is van toenemende krapte op de arbeidsmarkt is bekend. De krapte is nog niet zo groot als tien jaar geleden, maar neemt wel snel toe. Eén op de vijf werkgevers ervaart inmiddels productiebelemmeringen vanwege een tekort aan personeel. In sommige branches heeft zelfs meer dan één op de drie werkgevers te maken met een tekort aan personeel.

Dit biedt natuurlijk volop kansen voor onze jongeren uit vso en pro!

Maar waar zitten de mogelijkheden en beroepen, waar onze leerlingen op in zouden kunnen stromen?

UWV heeft een update gemaakt van moeilijk vervulbare beroepen. Met per sector een onderscheid in lager, middelbaar en hoger beroepsniveau.

De kansen voor onze jongeren zijn er. Bouw in de technische sector en schoonmaak in de dienstverlenende sector om er maar een paar te noemen op lager beroepsniveau. Maar ook de informatie op middelbaar beroepsniveau geeft een indicatie van de personeelsbehoefte van bedrijven. En op grond daarvan kunnen scholen voor vso en pro weer het gesprek aangaan voor het nadenken over het creëren van passende functies voor hun uitstromende jongeren.

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/moeilijk-vervulbare-vacatures-landelijk-overzicht-van-beroepen.aspx