Samenvatting:

In het kader van de Evaluatie Passend Onderwijs is door het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de doorstroom van jongeren uit o.a. vso en pro naar het mbo en hun succes aldaar: In hoeverre heeft de invoering van Passend Onderwijs effect gehad?

In een uitgebreid rapport geven de onderzoekers een cijfermatig beeld van de doorstroom per onderwijssoort en doelgroep. Belangrijkste conclusie: Vanuit het pro stroomt ongeveer 50% van de leerlingen door naar het mbo, vanuit het vso ongeveer 40%. Hierbij zijn er duidelijke verschillen tussen leerlingen met en zonder buitenschoolse zorg.

Veel leerlingen kiezen daarbij voor een BOL opleiding. Vanuit het pro worden niveau 1 en 2 gezocht (55 om 45%). Bij vso komen ook niveau 3 en 4 voor. In het rapport wordt ook een onderverdeling per sector gegeven.

Voor wat betreft het halen van een diploma zijn de doorstromers uit pro en vso best succesvol te noemen. Sla de grafieken op pagina 42 en 43 er maar eens op na. Leuk om de cijfers eens te bekijken!

NB. Over het succes in doorstromen naar werk is in dit onderzoek geen informatie verzameld.

http://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/doorstroom-praktijkonderwijs-naar-mbo/