Samenvatting

Deze publicatie is uitgebracht in het kader van het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Het doel van dit project is het voor mensen gemakkelijker en veiliger maken dat zij stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten ook daadwerkelijk gaan zetten. Daarom is het belangrijk de drempels voor mensen om werk te aanvaarden weg te nemen.

In dit stuk staan 6 voorbeelden van gemeenten en een regio die ieder op hun eigen manier ervoor gezorgd hebben dat dagbesteding en werk goed op elkaar aansluiten. Dat geeft een mooi beeld van verschillende mogelijkheden die er zijn om mensen te laten doorstromen van dagbesteding naar (beschut) werk, maar ook weer een weg terug te bieden als dat nodig blijkt.