Omschrijving:

Verkopen is helpen kopen. Dat geldt ook voor de uitstroom van jongeren uit vso en pro naar werk. Welke redenen zijn er voor werkgevers om onze jongeren kansen te bieden? Wat beweegt werkgevers? Goed om je daar als stage- en uitstroomfunctionaris vanuit vso of pro in te verdiepen, zodat je werkgevers kun ‘helpen kopen’.

AWVN, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, heeft 7 waarden benoemd voor inclusief werkgeversschap, waarop door onderzoek 28 waardedrijvers zijn verzameld. Dit zijn dus de zaken waar werkgevers belang bij kunnen hebben bij het vormgeven van inclusief werkgeversschap of sociaal ondernemen.

In deze publicatie zijn de waarden en waardedrijvers niet alleen goed beschreven, maar ook handig in beeld gebracht via een ‘Praatplaat’. Hoe handig om hiermee ook eens het gesprek aan te gaan met een werkgever rond stage, uitstroom en werk.

https://awvninclusief.nl/nl/kennis/verschil-smaakt-naar-meer-de-waarde-van-inclusief-werkgeven