ArchiefCategorie: WajongMoment aanvraag Wajong?
Astrid Weernink gevraagd 1 jaar geleden

Jullie hebben in jullie werkboekje 2020 staan: ” Let echter op Bij een verwachte uitkomst wajong……………….
………….  operationeel is”.
Ik heb hier navraag bij het UWV naar gedaan maar daar is niet bekend dat je voor die tijd moet afstemmen met het UWV wat het juiste moment van aanvragen is. In hun beleving is er niets veranderd met de regeling van voor 2020. Als het maar tijdig, dus voor hun 18 -de verjaardag gebeurd. In het geval van aanvraag Wajong is 3 maand daaraan vooraf  een prima moment.

Team Kennisabonnement reageerde 1 jaar terug

Bij het ter perse gaan van het Werkboekje 2020 was nog niet duidelijk wanneer de wijziging, dat de Wajong 2015 ook tijdens onderwijs van toepassing kan zijn (vervallen uitsluitingsgrond studerende), daadwerkelijk in zou gaan.
Daarom was het op dat moment verstandig om eerst met UWV af te stemmen hoe zij om zouden gaan met een aanvraag Wajongindicatie. Onderwijs was toen immers een uitsluitende voorwaarde.

Inmiddels is daar dus geen sprake meer van.
Met ingang van 1 september is de ‘uitstluitingsgrond studerende’ voor de Wajong 2015 vervallen en kunnen jongeren vanaf hun 18e jaar een Wajongindicatie (met bijbehorende uitkering) ontvangen, ook als zij nog op school zitten of studeren. Mits zij aan de voorwaarden voor een Wajongindicatie voldoen uiteraard.
3 Maanden voor de 18e verjaardag is inderdaad een passend moment.