ArchiefCategorie: Participatiewetbbl-opleiding en doelgroepregister
Angela Habraken gevraagd 2 jaar geleden

Een leerling van mij gaat uitstromen vanuit het praktijkonderwijs naar een bbl-opleiding. Hij heeft dus een baan nodig voor 24 uur. De leerling valt onder het doelgroepenregister. Kan de registratie in het doelgroepregister ook ingezet worden voor de baan die nodig is voor zijn opleiding?

Team Kennisabonnement reageerde 2 jaar terug

Ja, dat kan.
Als een leerling ingeschreven staat in het Doelgroepregister op basis van een Indicatie Banenafspraak, dan kan deze een beroep doen op de ondersteuningsmaatregelen voor arbeidsbeperkten.
Zo is de no-riskpolis van toepassing en mogelijkerwijs kan er aanspraak gemaakt worden op loonkostensubsidie en/of persoonlijke ondersteuning (jobcoaching).
Tevens is, bij tijdige aanvraag, het loonkostenvoordeel voor de werkgever van toepassing.
Aangezien er bij een bbl-opleiding sprake is van een arbeidsovereenkomst kunnen deze maatregelen ingezet worden.
Daarbij zijn loonkostensubsidie en jobcoaching geen automatisme; dat gebeurt in overleg met de gemeente.
No-riskpolis en loonkostenvoordeel (mits de doelgroepverklaring LKV daarvoor tijdig is aangevraagd) zijn dat wel.