ArchiefCategorie: Beschut werkbeschutwerk indicatie
Melissa Hogeboom gevraagd 4 jaar geleden

Sommige jongeren bij ons op school hebben een bijbaan bij bijv. een supermarkt, hier werken ze gemiddeld 2 avonden in de week vaak zonder aanpassingen. Middels het doelgroepenmodel bepaald het CvB dat onze verwachting is dat deze leerlingen uit zullen stromen naar beschutwerk.
In hoeverre laat een bijbaan zien dat een jongere op de reguliere arbeidsmarkt kan werken? En wanneer een jongere een bijbaan heeft, kan hij dan nog wel uitstromen naar beschutwerk of is dit dan al uitgesloten?
alvast bedankt voor het antwoord.

Team Kennisabonnement reageerde 4 jaar terug

Het is aan het UWV om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor Beschut Werk. Daarbij zal het UWV veel aspecten meenemen bij de beoordeling. Bijvoorbeeld het stageverleden en eventuele bijbaantjes.
Daarmee is voor een leerling met een bijbaantje een uitstroom naar Beschut Werk niet op voorhand uitgesloten, maar het goed functioneren in een bijbaantje zegt wel iets over de mogelijkheden van de leerling.

Daar komt een andere overweging bij: waarom zouden we voor Beschut Werk willen of moeten gaan, wanneer de leerling ook laat zien op een reguliere plek te kunnen werken? Daar zijn immers de mogelijkheden en soorten werk veel groter en ook begeleiding is te organiseren.
Het doelgroepenmodel is een handig hulpmiddel, maar uitstroom is geen automatisch voortvloeisel hieruit. Dat blijft mensenwerk, waarbij onze eigen inschatting van cruciaal belang is en we meer dingen moeten mee laten wegen. Jouw voorbeeld laat dat overduidelijk zien. De ervaring leert, dat we soms te voorzichtig zijn met onze uitstroommogelijkheden en dat leerlingen met bijbaantjes of vakantiewerk ons tegendeel bewijzen.

Dus concreet op jouw vragen:
Ja, ik denk dat een bijbaan laat zien, dat een jongere op de reguliere arbeidsmarkt kan werken.
En ja, hij kan dan nog uitstromen naar Beschut Werk, maar dat is wel volledig afhankelijk van de beoordeling door UWV.