ArchiefCategorie: DagbestedingMag leerling met betaalde bijbaan uitstromen naar dagbesteding?
Marc van Eijden gevraagd 5 jaar geleden

Kan een leerling later in de problemen komen (of waar moet hij rekening mee houden) als hij nu een betaald bijbaantje krijgt (deels vanuit een gunfactor) en hier het minimumloon (16 jarige) voor krijgt.  Mogelijkheid bestaat dat hij na school naar dagbesteding gaat/moet. En mogelijkheid dat werkgever misschien toch vanuit betrokkenheid verder wil met deze leerling.
Waar moeten wij (en leerling/werkgever) allemaal rekening mee houden.
Mag/kun je nu een betaalde bijbaan hebben en heeft dat later mogelijk consequenties als leerling toch naar dagbesteding moet of misschien voor beschut in aanmerking komt.

Team Kennisabonnement reageerde 5 jaar terug

“Het antwoord zit inderdaad een beetje in het verschil tussen in de problemen komen en rekening houden met.

Voorop gesteld: er is geen wet, die zegt, dat je niet meer in aanmerking kunt komen voor beschut werk of dagbesteding als je een bijbaantje hebt gehad. Dus in die zin hoeven er geen consequenties te zijn

Echter….

Bij een beoordeling arbeidsvermogen (voor advies beschut werk) of een beschikking dagbesteding (keukentafelgesprek) zal gekeken worden (rekening gehouden worden met) naar de stage- en werkervaring van een leerling.

Een bijbaantje, met het reguliere minimum(jeugdloon), in een normale omgeving, impliceert arbeidsvermogen. En arbeidsvermogen, dat in een reguliere omgeving ingezet kan worden.

Het is dan niet onredelijk van instanties om de vraag te stellen waarom een advies beschut werk of dagbesteding nodig is als de jongere al in een reguliere omgeving tegen een regulier loon gewerkt heeft. Je kunt je ook als school afvragen of je voor deze leerling nog beschut werk of dagbesteding wilt nastreven of juist op zoek gaat naar de ideale match voor werk. Bijvoorbeeld bij de werkgever waar het bijbaantje al is.

Dus, in de zin van een vervolg in beschut werk of dagbesteding, kan het hebben van een bijbaantje meewegen bij de beoordeling en al dan niet gevolgen hebben, maar of je daarmee het bijbaantje moet afraden…?

Let er wel op met bijbaantjes, dat werkgevers mogelijk al aanspraak kunnen maken op LKV. Dan moet de leerling wel ingeschreven zijn in het Doelgroepregister (indicatie banenafspraak) en moet er uiterlijk 3 maanden na start dienstverband een doelgroepverklaring aangevraagd zijn bij UWV. Vooral als het bijbaantje over zou gaan in een vaster dienstverband is dit iets om extra alert op te zijn, omdat het de werkgever toch een aanzienlijke tegemoetkoming kan schelen.

Korte conclusie: het zit niet zozeer in wat wel of niet mag of kan in deze, maar veel meer in wat logisch en redelijk is in je toeleiding.

We zijn ook benieuwd hoe andere leden hier tegenaan kijken?”