ArchiefCategorie: Dagbestedingcasus dagbesteding zonder Wajong
Caroline Peeters gevraagd 3 jaar geleden

Tijdens diverse stages is gebleken dat beschut of betaald werk niet mogelijk is, omdat de leerling te intensieve begeleiding nodig heeft. De leerling wil wel naar een dagbestedingsplek, maar ouders en leerling willen geen WLZ en Wajong aanvragen. Welke mogelijkheden zijn er voor deze leerling?

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 3 jaar terug

‘Als ouders voor hun kind geen Wajong en/of WLZ aan willen vragen, dan staat hen dat natuurlijk vrij.
Echter, daarmee snijden zij wel een aantal mogelijkheden en voorzieningen voor hun kind af.
Op grond van een Wajong zijn mensen immers inkomenszeker. En de WLZ wordt vaak beschouwd als voorliggend voor de WMO.

Direct ingaande op de vraag:
Dagbesteding kan verleend worden vanuit de WLZ, de WMO2015 of de Jeugdwet.
Als ouders geen WLZ willen aanvragen, kunnen zij altijd een beroep doen op de WMO2015.
Dat staat namelijk iedere burger vrij.
Veelal zal de gemeente (uitvoerder van de WMO), wel eerst verwijzen naar de WLZ.
Dus de mogelijkheden voor deze leerling zouden liggen in een aanvraag bij het gemeentelijk loket voor WMO.

Buiten financiering vanuit zorg (WLZ of WMO) kan zorg ook ingekocht worden door ouders of leerling zelf.
Zij betalen dan de in te kopen zorg volledig zelf.’