ArchiefDiploma voor VSO leerlingen?
Team Kennisabonnement Medewerkers gevraagd 3 jaar geleden

Klopt het dat de VSO scholen uitstroom profiel arbeid en dagbesteding vanaf komend schooljaar overgaan tot het uitreiken van een diploma voor al onze VSO leerlingen?

 

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 3 jaar terug

‘Ja, in beginsel klopt dat.
Er ligt een wetsvoorstel, waarin is opgenomen, dat leerlingen in het profiel arbeid en dagbesteding een diploma uitgereikt krijgen, als zij aan de voorwaarden voldoen, die aan het diploma gesteld zijn. Deze voorwaarden mogen door de school zelf bepaald worden en dienen te worden opgenomen in een reglement. Indien de leerling niet aan de diploma-eisen voldoet, ontvangt hij/zij een verklaring, aldus het wetsvoorstel.
Het ministerie zal komen met een model voor het diploma.
In het wetsvoorstel is tevens opgenomen, dat de leerling, hangend aan het diploma, een persoonlijk portfolio ontvangt, waarin door leerling verzamelde bewijzen worden gebundeld. Het wettelijk verplichte overgangsdocument zou bijvoorbeeld ook opgenomen kunnen worden in dit portfolio.
Binnen hetzelfde wetsvoorstel wordt ook geregeld, dat een schooldiploma voor het praktijkonderwijs verplicht wordt. Deze verplichting is nu nog niet het geval.
De regering streeft ernaar het voorstel op 1 augustus 2021 in werking te laten treden. In beginsel zal het voorstel zowel voor het praktijkonderwijs als voor het voortgezet speciaal onderwijs tegelijkertijd in werking treden. De regering stelt echter wel voor om de mogelijkheid open te houden om verschillende onderdelen op verschillende momenten in werking te laten treden.
Dus de verwachting is, dat de eerste diploma’s vanaf schooljaar 21/22 uitgereikt moeten worden, maar dat is dus nog niet in beton gegoten.’