ArchiefIndividuele studietoeslag
Team Kennisabonnement Medewerkers gevraagd 3 jaar geleden

Op Linked – In staat informatie over het aanvragen van de  Individuele Studietoeslag.

Ik begreep dat dit voorheen alleen van toepassing was voor MBO – studenten die tot de doelgroep behoren.

Maar als ik jullie informatie lees kan dit ook aangevraagd worden door 18 jarigen die nog op het PRO of VSO zitten. ( en daar een opleiding volgen.)

Is dit naast hun Tegemoetkoming Scholieren ?

Is dit b.v. van toepassing voor leerlingen diet binnen het PRO de Entree opleiding volgen?

 

Het gaat om een fors bedrag van 300 euro. Voorheen was dat 150 euro in het Nijmeegse.

Is dat recent opgehoogd ?

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 3 jaar terug

De individuele studietoeslag maakt onderdeel uit van het instrumentarium van de Participatiewet en is dus, nu nog, individueel per gemeente geregeld in de participatieverordening.
Het verschilt dus per gemeente hoe de individuele studietoeslag ingezet wordt.
Er is geen algemene regel, die bepaalde doelgroepen uitsluit of juist insluit.
Dus kan de individuele studietoeslag inderdaad ook gegeven worden aan jongeren binnen het vso of pro, die 18 jaar of ouder zijn.
Dat zou dus inderdaad van toepassing kunnen zijn voor leerlingen die binnen het Pro de Entree volgen. Dat ligt helemaal aan hoe de gemeente dit instrument inzet.

De individuele studietoeslag kan (alleen maar) samengaan met de Tegemoetkoming Scholieren. Dat laatste is zelfs een voorwaarde voor toekenning.

In ons LinkedIn waren we een beetje prematuur.
Er staan een aantal wetswijzigingen op stapel rond de Participatiewet. En daar is de Individuele Studietoeslag er één van.
Deze wordt gelijkgetrokken over alle gemeenten en gaat naar ongeveer € 300,- per maand.
Deze wijzigingen stonden eigenlijk voor 1 januari 2021, maar de behandeling en uitvoering van het wetsvoorstel is uitgesteld en staat nu voor invoering 1 januari 2022.

Dus op dit moment heb je nog te maken met de ‘eigen’ regels van Nijmegen.
Daarin zie ik overigens geen uitsluitingsgrond voor leerlingen vso/pro.
Enige relevante voorwaarden zijn boven de 18 jaar, StuFi of WTOS en arbeidsvermogen en daar voldoen de meeste van jullie leerlingen aan.
Maar mogelijk hanteert Nijmegen nog andere voorwaarden, die niet op hun site staan.
https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/individuele-studietoeslag/