ArchiefCategorie: Onderwijsinkomen en onderwijs
Han de Kroon gevraagd 2 jaren geleden

Hoe kan een leerling die onderwijs volgt volgens de Pro Entree constructie toch aan inkomen komen?
Bijbaan? Stage vergoeding? andere geoorloofde constructies?

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 2 jaren terug

Binnen het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs worden duale trajecten waarbij leren en (betaald) werken gecombineerd worden veelal toegestaan. Zeker als er sprake is van een Entreeopleiding, dan zou een soort bbl-variant mogelijk kunnen zijn.
Buiten een formeel duaal traject (met leerwerkovereenkomst en praktijkovereenkomst) mag er gewerkt worden met een stagevergoeding. Daarmee krijgt de leerling een vergoeding voor geleverd (stage)werk. Als op deze vergoeding premies volksverzekeringen van toepassing zijn, kan de werkgever ook in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel (mits de leerling is ingeschreven in het doelgroepregister én beschikt over een doelgroepverklaring LKV.
Buiten het belonen van de stage via een salaris (leerwerkovereenkomst) of stagevergoeding, kan de leerling naast zijn stage/school natuurlijke een bijbaantje hebben om aan wat inkomen te komen.

Als de betrokken leerling inmiddels 18 jaar is, dan zijn er mogelijk aanvullende vergoedingen mogelijk.
Vanaf 18 jaar kan een leerling in pro of vso aanspraak maken op de vergoeding scholieren in het kader van de WTOS. Deze regeling loopt via DUO en kan het verlies aan kinderbijslag compenseren. Daarnaast kan de leerling vanaf 18 jaar mogelijk in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag van de gemeente (in het kader van de Participatiewet). Tevens kan iemand van 18 jaar of ouder in aanmerking komen voor zorgtoeslag vanuit de Belastingdienst.