ArchiefCategorie: OnderwijsKomen er diploma’s voor het VSO?
Patty gevraagd 2 jaar geleden

Weet jij of en wanneer VSO’s zoals Aventurijn ook een diploma krijgen?
Wij hebben er wat over gehoord, maar weten niet het naadje van de kous…..

Team Kennisabonnement reageerde 2 jaar terug

Dit zit inderdaad in de pijplijn.
Naar aanleiding van het schooldiploma voor het pro wordt, er nu ook gestreefd naar een diploma in het vso.
Dit moet echter geregeld worden via wetgeving, dus er gaat nogal wat tijd overheen.
Naar verwachting gaan de eerste diploma’s er komen in het schooljaar 2021-2022.
Op dit moment volstaat voor de profielen arbeid en dagbesteding dus nog het getuigschrift.