ArchiefCategorie: ParticipatiewetKrijgt men maximaal-28-uur-loonkostensubsidie?
Marc van Eijden gevraagd 5 jaar geleden

Een leerling van onze school (VSO) kan na zijn stage voor 40 uur gaan werken bij een hovenier. De gemeente waarin hij woont zegt nu het volgende na contact over de aanstelling; \”Wij werken met maximaal 28 uur per week waarvoor wij loonkostensubsidie verstrekken. Inderdaad op basis van het minimumloon. Betekent niet dat de werkgever niet meer dan het minimumloon mag uitbetalen. Dat is aan de werkgever. Als een werkgever meer uren wil bieden dan kan dit ook. Maar dan blijft de subsidie op basis van 28 uren op basis van het minimumloon. Het loonkostenvoordeel en de no – risk hebben daar dan weer geen invloed op.\” Kan en mag een gemeente dit zo doen?

Team Kennisabonnement reageerde 5 jaar terug

‘Bij deze kwestie is het wettelijk kader leidend.
Daarin staat dat gemeenten loonkostensubsidie inzetten als vastgesteld is dat iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Dat wil zeggen, wel kan werken maar verminderde loonwaarde heeft. Als betrokkene dan bemiddeld kan worden naar een werkgever kan de gemeente loonkostensubsidie inzetten.

In de wetgeving is daarbij niets bepaald over een begrenzing tot bijvoorbeeld 28 uur per week. Sterker nog, vanuit beleid vindt het ministerie van SZW het van het grootste belang, dat iemand naar vermogen mee kan doen, dus dat er geen restricties worden gesteld door de gemeente bij de inzet van loonkostensubsidie.

Eigenlijk komt het hier op neer: er staat weliswaar niet in de wetgeving, dat er geen restricties plaats mogen vinden, maar het wordt wel onwenselijk geacht als er restricties toegepast worden.
Op het moment vindt de verdere uitwerking van het breed offensief plaats. Daarbij zet SZW verder in om de kansen voor mensen op werk te vergroten. Vereenvoudiging van de inzet van loonkostensubsidie maakt daar deel van uit, in de hoop dat gemeenten niet meer of minder inzetten op restricties van de loonkostensubsidie.’