ArchiefCategorie: DagbestedingLeerlingen die nog te ontwikkelen arbeidsvermogen hebben, maar nu nog niet: Kunnen zij naar dagbesteding toe? Wie doet wat en wat is de rol van de gemeente?
Edunova Kennisabonnement Medewerkers gevraagd 6 jaar geleden

Antwoord:

Als leerlingen (te ontwikkelen) arbeidsvermogen hebben, is het mogelijk dat zij dagbesteding krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een leerling met (te ontwikkelen) arbeidsvermogen een beroep doet op dagbesteding in het kader van de WMO2015. Het is dan afhankelijk van het (sociaal) beleid van een gemeente hoe omgegaan wordt met een dergelijke aanvraag in samenhang met de uitvoering van de Participatiewet. Betrokken afdelingen van een gemeente zullen hun ondersteuning integraal op elkaar af moeten stemmen. Een goed casusoverleg rond de uitstroom van de leerling kan hier een belangrijke rol spelen.