ArchiefMogen wij uitschrijven?
Nicolette Marrevee gevraagd 3 jaar geleden

Wij hebben een leerling die op 08-11-2021, 17 jaar is geworden en als ZZP’er ingeschreven staat bij de KvK. Hij wil graag aan het werk. Kan dit ondanks dat hij geen arbeidsovereenkomst met ons kan overleggen?

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 3 jaar terug

Deze leerling zit op het praktijkonderwijs en is 17 jaar.
Daarmee is hij niet meer leerplichtig, maar nog wel kwalificatieplichtig.
De kwalificatieplicht voor leerlingen op het praktijkonderwijs vervalt wanneer zij een diploma praktijkonderwijs behaald hebben of, bij het niet voldoen aan de voorwaarden uit het reglement, een verklaring hebben ontvangen. (leerplichtwet art. 4a, lid 2)
Dus,
Als deze leerling in het bezit is van een diploma of verklaring, mag deze uitgeschreven worden.