ArchiefCategorie: OnderwijsNazorg bij uitstroom MBO?HBO
Esther Blom gevraagd 3 jaar geleden

Het VSO heeft een verplichte nazorg van 2 jaar.
Hoe zit dit bij leerlingen die uitstromen met een startkwalificatie, moeten deze ook 2 jaar gevolgd worden?

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 3 jaar terug

‘De nazorg voor het vso is beschreven in artikel 44 van de WEC. Zie bijgaande tekst.
In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt in leerlingen naar profiel of niveau.
Dus ook voor leerlingen, die een startkwalificatie halen, geldt de nazorgplicht. Het argument voor nazorg is het zijn van vso-leerling.
Overigens geldt de nazorg pas op verzoek van ouders en/of leerling, aldus het wetsartikel.

Artikel 44. Nazorg
Het bevoegd gezag van de school waar de leerling voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd, adviseert tot twee jaar nadat de leerling die school heeft verlaten, de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, op hun onderscheidenlijk op diens verzoek over het volgen van aansluitend vervolgonderwijs, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt of het functioneren in een vorm van dagbesteding.