ArchiefCategorie: ParticipatiewetOverlap uitschrijfdatum en start garantiebaan
Jamie Visser gevraagd 4 jaar geleden

Mag er een overlap zitten tussen de uitschrijfdatum van school en de ingangsdatum van de aok/garantiebaan? Wij dachten dat er een mogelijkheid was voor een overlap van een aantal weken maar bij ons contactpersoon van team garantiebanen is dit niet bekend.
Met vriendelijke groet, team stagebureau HPC Centrum

Edu Nova Medewerkers reageerde 4 jaar terug

Voor zover ons bekend is er niet een formele mogelijkheid voor een overlap tussen inschrijving op school en het werken op basis van een volledige arbeidsovereenkomst.
Op zich ook te begrijpen, aangezien aan een inschrijving in een onderwijsinstelling bekostiging hangt en er bij een volledige arbeidsovereenkomst door de school geen inspanningen meer geleverd worden.

Echter, hier zijn wel nuances aan te brengen.
Ondanks het ontbreken van een formele regel, zijn er regelmatig gevallen, waarin leerlingen al werken en nog ingeschreven staan op de school voor vso of pro. Vaak is hier dan sprake van een korte overlap van een paar weken. In veel gevallen is er dan sprake van een vorm van duaal traject, waarbij de leerling nog niet volledig werkt en nog een schooldag heeft of op de werkplek nog begeleiding ontvangt van school.
Maar ook gebeurt het wel, dat om pragmatische redenen leerlingen al wel gaan werken, maar nog een korte periode ingeschreven staan, terwijl er geen sprake meer is van begeleiding door school.

Wat vooral nodig is, is overleg met betrokken partijen en maatwerk om ervoor te zorgen, dat bureaucratie een succesvolle uitstroom niet in de weg staat. Daarbij ligt het in de rede, dat een korte overlap van enkele weken bespreekbaar is, maar dat een periode van enkele maanden vraagt om een ander variant (bijv. een duaal leer-werktraject op basis van een leerwerkovereenkomst). Flexibiliteit in ingangsdatum arbeidsovereenkomst, bezoek aan of begeleiding door school en meedenkend vermogen van de ketenpartners maken dit maatwerk mogelijk, zodat het ontbreken van een formele regel of afspraak geen beletsel hoeft te zijn.