ArchiefCategorie: DagbestedingWelke stappen te nemen bij stage gefinancierd vanuit de Jeugdwet?
Diana Wassenaar gevraagd 5 jaar geleden

We hebben een jongen van 16 jaar waarbij we nog twijfelen welke uitstroom passend is, daarom willen we in overleg met ouders geen WLZ aanvragen.
Toch willen we hem laten stage binnen de dagbesteding om te kijken of dit evt. passend zou kunnen zijn. Bij deze zorginstelling moet er een indicatie zijn.
Heeft iemand ervaring met een stage die gefinancierd wordt vanuit de jeugdwet en weet welke stappen er genomen moeten worden?

Team Kennisabonnement reageerde 5 jaar terug

Net als binnen de WLZ zijn er binnen de Jeugdwet indicaties mogelijk voor Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel.
Daar waar Begeleiding Individueel daadwerkelijk individuele en persoonlijke begeleiding voor de cliënt biedt, is Begeleiding Groep de indicatie voor vormen van georganiseerde dagbesteding.
In beginsel is Begeleiding Groep bedoeld ter vervanging van onderwijs of werk en lijkt een indicatie Begeleiding Groep voor de invulling van stage tijdens onderwijs niet logisch. Dit geldt zowel voor de Jeugdwet als voor de WLZ.
Echter, in de praktijk blijkt dat aanvragen Begeleiding Groep ( in ieder geval via de WLZ), bedoeld om leerlingen stage te laten lopen in dagbesteding, vaak gehonoreerd worden.
Het is ons op dit moment niet duidelijk hoe hier in het kader van de Jeugdwet mee omgegaan wordt. Aangezien de Jeugdwet uitgevoerd wordt door gemeenten, zullen hier ongetwijfeld verschillen in zijn.

Kortom, met de praktijk van de WLZ in het achterhoofd, is het zeker de moeite waard om een indicatie Begeleiding Groep aan te vragen bij de Jeugdwet. De eerste stap hiervoor is contact met de partij, die in de woonplaats van de leerling, het aanspreekpunt is voor de Jeugdwet. Dat verschilt per gemeente. Soms is dat een Wijkteam, soms een Jeugdteam, maar er zijn ook gemeenten met een Jeugdloket of een breed maatschappelijk loket voor zowel Jeugdwet als WMO.
Indien dat eerste contact succesvol is, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een ‘keukentafelgesprek’ om de daadwerkelijke zorgbehoefte vast te stellen. Bij dit gesprek mogen leerling en ouders ondersteuning vragen van bijvoorbeeld de school en/of maatschappelijk werk.
Op grond van het keukentafelgesprek zal de gemeente een beslissing nemen of zij een beschikking of indicatie af gaan geven.

Overigens zien we ook veel zorginstellingen, die stages voor leerlingen zonder financiering mogelijk maken. Dat als ‘voorinvestering’ in een nieuwe, wel gefinancierde cliënt. Wellicht is het ook de moeite waard om te onderzoeken of in jullie omgeving zorginstellingen op deze manier omgaan met stages binnen dagbesteding.