ArchiefCategorie: OnderwijsStage in Corona-tijd?
Angela Habraken gevraagd 2 jaar geleden

Waarschijnlijk gaan de VSO-scholen per 1 juni weer open. Wat is het advies met stagelopen? Wel of niet en eventueel hoe?
Wat als op stage de anderhalve meter niet nageleefd kan worden op stage?
ik ben benieuwd hoe andere praktijk-VSO-scholen hier mee omgaan.

Team Kennisabonnement reageerde 2 jaar terug

Aan het antwoord op deze vraag hangen veel verschillende kanten en nuances. We zullen proberen deze goed mogelijk te belichten.

Voor een goede voorbereiding op een uitstroom naar arbeid is stagelopen van cruciaal belang. Een traject, dat zo min mogelijk onderbroken is/wordt, is daarbij belangrijk. In de basis is daarom het advies om stages zoveel als mogelijk door te laten lopen of te hervatten. Op stageplekken dient echter wel de veiligheid van medewerkers geregeld te zijn. Als er geen stage gelopen kan worden, zorg dan voor een zo goed mogelijk vervangend praktijkprogramma op school. Echter, waar het kan, laat stages zoveel mogelijk doorgaan.

Tegelijkertijd gelden de adviezen van de overheid: werk zoveel mogelijk thuis, vermijdt drukte, houdt 1,5 meter afstand. Vaak zien we, dat jongeren uit het vso werken in stages, waar thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort Dan is het vooral zaak, dat er bij een bedrijf gewerkt wordt in een voldoende veilige omgeving van 1,5 m afstand of andere beschermende maatregelen. Als dat gewaarborgd is, dan zou het goed zijn stages doorgang te laten vinden.

Belangrijk aspect is ook het gevoel van leerling en ouders zelf. Zij moeten zich goed voelen bij het feit, dat de leerling zich naar en op de stageplek begeeft. Maar, laat corona geen excuus zijn om geen stage te hoeven doen

Kortom: als de veiligheid op de stageplek geborgd is en het vervoer kan op veilige wijze georganiseerd worden, dan zou ik stages door laten gaan en leerlingen stimuleren de stage te doen. Probeer als school ook creatief te kijken naar stagemogelijkheden. Bedrijven waar het soms te druk was voor een goede begeleiding, hebben daar nu misschien wel ruimte voor.