ArchiefCategorie: OnderwijsStage verzekerd tijdens thuisonderwijs?
Angela Habraken gevraagd 1 jaar geleden

Waarschijnlijk gaan wij weer volledig thuisonderwijs bieden. Dat wil zeggen dat er dan dus niemand lijflijk op school aanwezig is.
Tijdens de lockdown zijn de stages van onze leerlingen niet doorgegaan. Als het kan, wil ik ze nu wel zoveel mogelijk door laten gaan. Mijn vraag is: is het verzekerd dat leerlingen stagelopen tijdens thuisonderwijs?

Team Kennisabonnement reageerde 1 jaar terug

Vooropgesteld: wij zijn geen verzekeringsspecialist.
Dit antwoord komt voort uit interpretatie van beschikbare informatie.

In onze optiek maakt de basisvorm van onderwijs (op school of thuis) geen verschil voor verzekering tijdens stage.
Voor zelfstandige stages geldt dan het volgende uitgangspunt.
In basis is een werkgever aansprakelijk voor het handelen van zijn ondergeschikten. Dit is zo breed gesteld, zodat stagiaires daar ook onder vallen.
Op basis van een stageovereenkomst kunnen werkgevers hun aansprakelijkheid echter wel terugleggen richting school.
Zie ook http://www.vosabbverzekeringen.nl/pdf/vosabb_stageverzekering.pdf

Bij individuele stages is de leerling dus obv de stageovereenkomst formeel de ondergeschikte van het bedrijf en valt daarmee dus onder WA van het bedrijf.
Mogelijkerwijs is in de stageovereenkomst een clausule is opgenomen, dat de school deze aansprakelijkheid overneemt.
Check dus vooral de stageovereenkomst, die door jouw school gebruikt wordt.