ArchiefCategorie: Beschut werkTelt een baan van een beschutte werkplek bij een reguliere werkgever voor deze werkgever ook mee voor het quotum?
Edunova Kennisabonnement Medewerkers gevraagd 6 jaar geleden

Antwoord:
Nee.
Beschutte werkplekken tellen niet mee voor de Banenafspraak; het zijn twee elkaar uitsluitende groepen. Als mensen in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen en later wordt een positief advies beschut werk door UWV voor hen afgegeven, dan worden zij onmiddellijk uit het doelgroepregister verwijderd.
Mensen met een Advies Beschut Werk zitten dus niet in het Doelgroepregister. Het Doelgroepregister wordt gehanteerd om inzicht te verschaffen in het aantal gerealiseerde banen voor de Banenafspraak (en het quotum). Aangezien mensen met een advies Beschut Werk hierin niet opgenomen zijn, kunnen zij dus ook niet meetellen, ook niet als de beschut werkplek gerealiseerd is bij een reguliere werkgever.

Bron/leestip:
Kennisdocument Beschut Werk – versie maart 2018
Te vinden op http://www.samenvoordeklant.nl