ArchiefCategorie: OnderwijsLeerling uitschrijven met uitzendcontract?
Nicolette Marrevee gevraagd 4 jaar geleden

Wij zijn een Praktijkschool. Ik heb een leerling van sept. 2003, Hij heeft een uitzendcontract aangeboden gekregen voor 40 uur, maximaal 78 gewerkte weken. Mag ik deze leerling op basis van dit contract uitschrijven? Er staat namelijk geen minimaal termijn op het contract.

Team Kennisabonnement reageerde 4 jaar terug

Deze leerling zit op het praktijkonderwijs en is 17 jaar.
Daarmee is hij niet meer leerplichtig, maar nog wel kwalificatieplichtig.
De kwalificatieplicht voor leerlingen op het praktijkonderwijs vervalt wanneer zij een getuigschrift of schooldiploma praktijkonderwijs behaald hebben. (leerplichtwet art. 4a, lid 2)

Dus,
Als deze leerling in het bezit is van een getuigschrift of schooldiploma, mag deze uitgeschreven worden.
Als er nog geen sprake is van een getuigschrift of schooldiploma, dan mag hij in beginsel niet uitgeschreven worden.