ArchiefCategorie: WajongVanaf wanneer gaan leerlingen/jongeren Wajong krijgen vanaf 18 jaar, ook als ze nog op school zitten?
Robert Volkers gevraagd 4 jaar geleden

Er is toch sprake van dat leerlingen/jongeren Wajong krijgen vanaf 18 jaar, ook als ze nog op school zitten?
Wanneer gaat dat in?

Team Kennisabonnement reageerde 4 jaar terug

Er is inderdaad sprake van een wetswijziging Wajong, waarbij de uitsluitingsgrond studerende geschrapt wordt.
Dat betekent, dat leerlingen vanaf 18 jaar, ook als ze nog op school zitten, een volledige uitkering kunnen krijgen.

Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Eerste Kamer.
Pas als het wetsvoorstel volledig definitief is, dus ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, zal UWV de nieuwe uitgangspunten gaan hanteren.
Tot dat moment hanteert UWV de huidige regelgeving. Daarin is nog geen uitkering tijdens onderwijs mogelijk.

Het is dus nog afwachten en de berichtgeving hierover in de gaten houden.

Robert Volkers reageerde 4 jaar terug

Top, bedankt!

Jelle Bosch reageerde 4 jaar terug

Inmiddels heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging Wajong. Sterker nog, de Eerste Kamer heeft gevraagd om de regels rondom studie al in laten gaan met ingang van het nieuwe schooljaar, dus per september 2020. Daardoor kunnen jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen al tijdens hun studie (school) in aanmerking komen voor een Wajong uitkering als zij aan de voorwaarden voldoen.