ArchiefCategorie: ParticipatiewetVerschil beschut werk en loonkostensubsidie?
Patty gevraagd 2 jaar geleden

Vraag van Melissa Bekkers-Hogeboom:

Wat is precies het verschil is tussen beschut werk en loonkostensubsidie? Wanneer een jongere de arbeidsmarkt in gaat kan er gebruik gemaakt worden van LKS. Wordt er beschut werk ook altijd gebruik van gemaakt van LKS? En wat zijn de grootste verschillen tussen beschutte arbeid en LKS?

Team Kennisabonnement reageerde 2 jaar terug

Beschut werk en loonkostensubsidie zijn echt twee verschillende grootheden.
Beschut werk is een indicatie, een uitkomst van de Beoordeling Arbeidsvermogen.
Loonkostensubsidie is een ondersteuningsmiddel uit de Participatiewet, dat ingezet kan worden door gemeenten voor mensen, die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Beschut werk is bedoeld voor die mensen, die alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Zij hebben meer begeleiding en/of aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Beschut werk kan eenvoudig werk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk.

Loonkostensubsidie kan ingezet worden voor mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit. Voorwaarde is dat deze mensen niet in staat zijn bij voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. Bij toepassing van loonkostensubsidie betaalt de werkgever het volledig loon en wordt door de gemeente gecompenseerd voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de medewerker.
Loonkostensubsidie kan ingezet worden voor werk in een reguliere werkomgeving, maar kan ook ingezet worden bij beschut werk.

In proces uitgelegd:
Op grond van de Beoordeling Arbeidsvermogen wordt in eerste instantie door UWV bepaald of iemand een Advies Beschut Werk krijgt of bijv. een Indicatie Banenafspraak. Als iemand op grond hiervan aan het werk gaat in de beschutte werkomgeving of in een reguliere werkomgeving, dan kan bekeken worden in hoeverre er een verminderde arbeidsproductiviteit is (loonwaardemeting). Als dat het geval is, dan kan de gemeente eventueel een loonkostensubsidie aan de (beschutte) werkgever verstrekken.