ArchiefCategorie: OnderwijsVervangend praktijkprogramma op school?
Andrea Osses gevraagd 4 jaar geleden

Ik ben op zoek naar vervangende opdrachten voor onze leerlingen als de stage (tijdelijk) stop is gezet door Covid. Zijn er werkboekjes, opdracht ideeën oid?

Team Kennisabonnement reageerde 4 jaar terug

Bij vervangende lessen opdrachten voor stage, is het vooral belangrijk te bedenken welk doel nagestreefd wordt met stage en hoe dat het beste vervangen kan worden.
Als het gaat om het aanleren van vakvaardigheden, dan kunnen praktijklessen op school ingezet worden. Methodes als Werkportfolio, Doen In of BPV boeken vanuit het mbo zouden dan inhoud of inspiratie kunnen bieden.
Als de stage vooral bedoeld is om algemene werknemersvaardigheden te oefenen, dan zouden binnen de school diverse werkopdrachten gesimuleerd kunnen worden. Vaak is dit een kwestie van het creatief kijken naar voorkomende werkzaamheden binnen en om de school. Interne stages zouden uitgebreid kunnen worden en leerlingen uit de zelfstandige stage zouden een ‘leidinggevende’ rol kunnen nemen.
Eventueel kan ook werk de school ingehaald worden, zodat leerlingen binnen de school toch kunnen werken in opdracht van een echte klant.

Dit zijn oplossingen waar je zelf ongetwijfeld ook al aan hebt gedacht.
Met jou zijn wij benieuwd naar hoe andere scholen dit aanpakken?