ArchiefCategorie: DagbestedingVrijwilligerswerk naast dagbesteding
Robert Volkers gevraagd 3 jaar geleden

Een leerling bij ons komt in aanmerking voor dagbesteding en dit is ook de juiste uitstroom omgeving. Echter kan deze leerling ook een aantal uur per week, op rustige momenten, bij een kennis werken in het restaurant (in de spoelkeuken).
Hoe kan dit geregeld worden, zodat hij toch verzekerd is (en misschien wel een vrijwilligersbijdrage kan krijgen?)?
Kan er een vrijwilligers overeenkomst worden opgesteld en hoe wordt dit geregeld? Ik heb wel eens gehoord dat dat niet mag binnen een restaurant omdat dit concurrerend is voor betaalde werknemers.

Team Kennisabonnement Medewerkers reageerde 3 jaar terug

Het antwoord op deze vraag kent veel kanten:
Ten eerste betreft dat het fenomeen vrijwilligerswerk.
Op de site van de Rijksoverheid wordt vrijwilligerswerk aldus beschreven:

Wanneer is sprake van vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.
Voorwaarden vrijwilligerswerk
In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:
• Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
• Het werk heeft geen winstoogmerk.
• Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Vanuit de beschrijving van de casus valt op te maken dat er in alle redelijkheid geen sprake is van vrijwilligerswerk.

Kan de leerling dan helemaal niet bij dit bedrijf activiteiten verrichten?
Dat ligt helemaal aan de omstandigheden.
Als deze leerling dagbesteding heeft met Wajong, dan wordt hij niet in staat geacht om betaald te kunnen werken. Mocht de werkgever toch de uren willen betalen, dan zal er in beginsel een bepaalde verrekening met de uitkering plaatsvinden.
Gelet op het eerder genoemde mogen de uren niet ingezet worden als vrijwilligerswerk. Mogelijkerwijs zouden de uren ingezet kunnen worden onder de vlag van de dagbesteding. Dus, binnen het zorgplan worden bepaalde uren uitgevoerd in de spoelkeuken. Een soort stage vanuit dagbesteding. Dan kan er in ieder geval iets geregeld worden rond de verzekering en de leerling heeft meer context voor ontwikkeling.

Als de dagbesteding gebeurt naast een uitkering in het kader van de P-wet, dan geldt een min of meer vergelijkbare situatie. Bij loonbetaling vindt verrekening plaats en eventueel kunnen de uren in de spoelkeuken ingezet worden als onderdeel van het zorgplan dagbesteding. Dat kan zowel vanuit de WLZ als de WMO, maar er dienen dan wel afspraken gemaakt te worden over ontwikkeldoelen, begeleiding en eventueel overheveling van zorgmiddelen naar de werkgever.

Al met al een best gecompliceerd verhaal met in ieder geval één korte conclusie: vrijwilligerswerk is niet de weg…