ArchiefCategorie: DagbestedingWat is het verschil tussen dagbesteding vanuit de WMO en vanuit de WLZ. Wat zijn de verschillende routes?
Edunova Kennisabonnement Medewerkers gevraagd 6 jaar geleden

Antwoord:

Het verschil tussen dagbesteding WMO en dagbesteding WLZ is gelegen in de wijze van indiceren en financieren. Inhoudelijk zouden het dezelfde plekken kunnen zijn.

Dagbesteding vanuit de WLZ wordt geïndiceerd door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Na indicatie wordt de dagbesteding gefinancierd vanuit de landelijke overheid. Verstrekking kan als Zorg in Natura of via PGB.

Dagbesteding vanuit de WMO wordt geregeld door de gemeente op basis van informatie opgedaan tijdens het Keukentafelgesprek. Dagbesteding kan plaats hebben in de vorm van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening. Voor een maatwerkvoorziening is een beschikking nodig. Zowel een algemene voorziening als een maatwerkvoorziening wordt gefinancierd door de gemeente. Verstrekking kan als Zorg in Natura of via PGB.

 

In beginsel is de WLZ voorliggend voor de WMO. Dat wil zeggen dat eerst een beroep gedaan kan worden op de WLZ. Als opgrond hiervan geen indicatie afgegeven wordt, blijft een aanvraag in het kader van de WMO2015 altijd mogelijk.