ArchiefCategorie: WajongWat zijn de 4 criteria voor de Wajong?
Edunova Kennisabonnement Medewerkers gevraagd 5 jaar geleden

Antwoord:

Iemand komt in aanmerking voor de Wajong 2015 als arbeidsvermogen ontbreekt en dat ook duurzaam het geval is.  Dit wordt bepaald op grond van het Schattingsbesluit Wajong. Daarin zijn 4 criteria benoemd voor het vaststellen van arbeidsvermogen.

De criteria voor arbeidsvermogen’ zijn:

  • Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Een taak is het kleinste onderdeel van een functie. Bijvoorbeeld ‘vaatwasser uitruimen’ als onderdeel van een functie van cateringmedewerker
  • Je hebt basale werknemersvaardigheden, zoals je aan afspraken kunnen houden en opdrachten kunnen begrijpen en opvolgen
  • Je kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken, met hooguit één korte onderbreking voor nadere instructie.

Je bent ten minste 4 uur per dag belastbaar, d.w.z. dat je minimaal 4 uur per

  • werkdag kunt werken (hoeft niet aaneengesloten te zijn!). Of tenminste 2 uren, waarin je dan wel het wettelijk minimum-uurloon moet kunnen realiseren.

Als aan 1 van deze criteria niet voldaan wordt heeft men geen arbeidsvermogen.

Vervolgens moet dan ook nog door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige samen beoordeeld worden of het ontbreken van arbeidsvermogen duurzaam is. Van duurzaamheid is sprake als onomstotelijk vaststaat dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn en of geen uitzicht op verdere ontwikkeling van vaardigheden.

Pas als ook aan dit duurzaamheidscriterium voldaan wordt ontstaat recht op een Wajong 2015 uitkering.