Netwerkdag 14 april 22 – Over de grens?!

Netwerkdag 14 april 22 – Over de grens?!

We zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met heel veel berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag.

Uit onderzoek Laagopgeleide jongeren hebben vaker te maken met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag dan hoogopgeleide jongeren (Çinibulak, & Cense, 2007; de Graaf, Kruijer, van Acker, & Meijer, 2012; Petersen, De Graaf & van Bergen, 2006) is gebleken dat in het vso drie keer zoveel grensoverschrijdend gedrag voorkomt dan in het regulier vo. (Bron: Rutgers Stichting i.s.m. Soa Aids Nederland)

Wat is grensoverschrijdend gedrag? Wanneer gaat iemand over de grens? Wie bepaalt die grens?

Uit de discussie komen de volgende kenmerken naar boven:

  • Jouw lichaam is van jezelf en jij betaalt de grens
  • Gelijkwaardigheid speelt een rol
  • Toestemming voor de aanraking is gegeven
  • Interpretatie (van aanraking) kan anders zijn dan de bedoeling

Het is de rol van school om grensoverschrijdend gedrag niet toe te staan. Ga binnen jouw cirkel van invloed – binnen school en op stageplekken – het gesprek aan en stel de vraag: Is dit de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan?

Bied leerlingen handvatten om zijn/haar eigen grenzen te herkennen en leer hen hoe zij hier mee om kunnen gaan. Hoeveel aandacht geef je hieraan in jouw lessen? Weet je hoe je op school om kan gaan met grensoverschrijdend gedrag? Ben je hier op voorbereid of laat jij je verrassen?

De PowerPoint van deze discussie: #2 2022 Presentatie Over de grens

Geef een reactie